Reading is sexy

18-08-2023

Muchas graçias, Barcelona.

Bij de AKO op Amsterdam Amstel vorige week viel me op hoeveel populaire boeken over boeken gaan. Gestolen manuscripten, verborgen bibliotheken, geheime publicaties, strijdlustige bibliothecaressen, lezende spoken in café’s waar je kunt tijdreizen.

20 minuten later

Ik dacht dat AKO overal dezelfde boeken had. Niet. Ik kan niet zo maar even een lijstje reproduceren ter onderbouwing. Geloof me maar op mijn woord dan: heel veel boeken gaan tegenwoordig over boeken en schrijvers. Los daarvan: lezen is aantrekkelijk. Vooral sciencefiction. Daar krijgt het brein nieuwe verbindingen van.

Goeie hond ook, op de foto.