HenkieTankie

25-11-2022

Mensen die mij al wat langer volgen, kennen mijn liefde voor graafmachientjes en ander klein rollend bouwmateriaal. Banden die tot aan de ramen reiken krijgen extra punten. Heffend of tillend werktuig op varende pontons: bonus op bonus. En kijk nou wat ik in Gouda tegenkwam: HenkieTankie2000. Met spanbandjes om zijn buik. Die gaat met stip naar de top 3.