Glesga Patter

25-07-2022

Oftewel: het dialect van Glasgow. Lang voor internet kreeg ik daar per brief les in van een lokalo. De uitspraak kreeg ik met wat samenwonen ook goed onder de knie. De lik-op-stuk-mentaliteit vond ik altijd veel op de mij bekende Rotterdamse lijken.

In mei 2022 was ik weer eens terug in de stad. Dat voelde goed, alhoewel ik soms echt moeite moest doen om de mensen te volgen. Ze lijken de spaties tussen woorden niet meer uit te spreken.

Dit bord hing buiten aan de muur van een kroeg in het centrum. De meeste termen ken ik nog wel, maar met het verstrijken van de tijd verglijdt ook het geheugen. Een deel van die laatste zin ontgaat me. Behalve het geliefde eejit: mafklapper, eikel, idioot.

  • Gie him a hauf an ah’ll hiv wan tae: geef hem een halve pint en doe mij er ook maar een.
  • Dae ye fancy a wee swally: gaan we een drankje doen (let wel: ’t is er nooit één)
  • Shut yer geggie: houd je giechel.
  • Howsit gaun: hoe gaat ‘ie
  • Gaun doon the green fur a wee dauner: ben ff een blokkie om
  • Geeze a break: hou op met me
  • Haud yer wheest bawheid: hou je bek, gek
  • Ur ye blootered wee man: gast, ben je lam?
  • Bolt ya rocket: zout ff op