Complex toilet

21-07-2020

Fijn een schoon toilet!

Met zo veel informatie op de wc-deur heeft een mens iets om over na te denken. Zoals waarom een automatische deur van Maasland met de hand opengedraaid moet worden, om daarna de sensorknop te gebruiken. Ik neem aan dat de “gebruiker MIVA toilet” weet wat dat is.

De hoogste irrifactor heeft het passief-agressieve ‘Fijn een schoon toilet!’. Dat lijkt een antwoord op een niet-gestelde vraag. Onder die enorme kop staat in pieterpeuterig lettergrootte ‘Een schoon toilet draagt bij aan een prettige werkomgeving.’ Dan in een puntje groter: ‘Werk jij hier ook aan mee?’ En weer klein: ‘Dank je wel!’

Over deze tekst is nagedacht. We beginnen met gevoel over het gewenste eindresultaat. Dan de ‘why’ en vervolgens de ‘call to action’, waarin de lezer aangesproken wordt op zijn sociale verantwoordelijkheid. Anderen werken hieraan, werk jij OOK mee? Met een uitgesproken dank je wel tot slot.

Moet je als mindervalide (MIVA) ook nog je eigen plee schoonmaken.