Wat is waarheid? Jasper Zuure (ROB)

Nog nooit was het zo eenvoudig om informatie te publiceren. Dankzij internet is iedereen journalist en iedereen uitgever. Uniek aan ons tijdsgewricht is dat verspreiding van (des)informatie online wordt opgejaagd door algoritmes die zijn ontworpen om zo veel mogelijk geld te genereren voor platformen en hun adverteerders. Ophef als verdienmodel. Hoe weten we dan nog…

Lees meer