Gij zult geen open deuren affakkelen

In work by oburon-wpadmin

Het is maar zelden dat ik iets geweldig interessants moet maken van wat voelt als een zootje open deuren. Al een paar dagen hik ik tegen een artikel aan waarin ik, de verwende tekstschrijver, alleen maar open deuren meen te herkennen. En ik mag ze niet affakkelen. Dat zou makkelijk zijn: het dooddoeners noemen en cynisch een alternatieve kijk op het geheel verkondigen. Maar nee, dit zijn valide theorieën geuit door mensen die er verstand van hebben. Zestien intro’s heb ik al geschreven en weer weggegooid. Ik heb nutteloos rondgedoold op internet en ander werk tussendoor gedaan in de hoop op inspiratie. En de deadline is al verstreken. Mijn opdrachtgever weet dit allemaal, dus ik verklap hier niets nieuws. Zij heeft me ook al drie keer uitgelegd hoe ik het wel aan kan pakken. Ik weet wel dat het hier helemaal niet gaat om de uitspraken van de geïnterviewden. De blokkade zit tussen mijn oren: ik wil niet horen wat ze zeggen. Het gaat over een onderwerp dat mij persoonlijk raakt en misschien had ik stiekem gehoopt op nieuws dat mij zelf zou verlossen. Dus dat prachtige proces van nieuwsgierig zijn naar het onderwerp, rapport maken met de geïnterviewden, naar huis gaan en afstand nemen om te kunnen schrijven: het werkt even niet. Al in de eerste tien minuten van het gesprek zat ik op de kast. Mijn kast. Ik deed zo mijn best om mijn zelf uit te schakelen en objectief te luisteren, maar in het uitwerken van mijn aantekeningen kwam ik erachter dat dit niet helemaal was gelukt. En dus trek ik nu alles uit een andere kast om een solide verhaal te timmeren. Meer stappen achteruit doen, van nog verder weg kijken naar het onderwerp. Eigenlijk een fascinerend proces, als het vorige week was geweest. Ik ga de alarmbel van de deadline uitzetten. Browser afsluiten. Twitter. En verder werken in OmmWriter. Dat is een geweldig pakket dat alle activiteit op de computer naar de achtergrond drukt en vervangt door een rustgevend grijs scherm met stemmige bomen. Gij zult geen open deuren affakkelen, Meerman, gij zult al uw ervaring te werk stellen om vandaag een eerste versie te schrijven van een verhaal dat de lezer boeit. En gebruik daarvoor minstens de helft van de technieken die de geïnterviewden hebben aangedragen. Catch-22.

ommwriter